مرکز تجارت ایران در منطقه آزاد دمشق و این ساختمان دارای ۱۲ طبقه که به قسمت های متعدد تقسیم شد.

این مرکز در وسط شهر دمشق قرار گرفت به طوری که به تمام بازارها و وزارت ها و فعالیت های اقتصادی دسترس دارد.

تجهیزات ساختمان:

 • سالن نمایش.
 • سالن سمینار.
 • آنبار.
 • اتاق جلسه.
 • دفاتر به متراژ های متفاوت (۸.۵ – ۱۷ – ۲۲ – ۵۰) متر مربع.
 • این مرکز طوری طراحی شد که تمام خدمات تجاری مورد نیاز قابل ارایه می باشد.

خدمات که در مرکز ارائه می شود:

 • تامین ماشین.
 • رزرو هتل.
 • رزرو بلیط هواپیما.
 • اکسچنج پول.
 • تامین مترجم.
 • تهیه برنامه جلسات در تمام وزارت ها و نهاد ها و بازارها و اتاق های بازرگانی و صنعتی مورد نیاز در تمام شهرهای سوریه.