23

مناقصه وزارت دفاع سوریه در خصوص کارهای عمرانی و معماری

مناقصه

شهر: وزاره دفاع سوریه

شرکت اجراى ساختمانهاى  نظامی ، شعبه مصیاف / ۱۴ /

برای اولین بار با سرعت کلی تبلیغ مى کند

شرکت اجراى ساختمانهاى  نظامی، شعبه ۱۴ مصیاف ، تمایل خود را برای انجام مناقصه برای اجرای (کارهای عمرانی و معماری) وابسته به پروژه های شعبه در منطقه اعلام می کند.

پیشنهادات تا پایان ساعات رسمی کاری در تاریخ ۱۴/۴/۲۰۲۱ ، ضمیمه مدارک پشتیبانی به دفتر شعبه در /۱۴/ در مصیاف ارسال می شود و پیشنهادات یک روز بعد در ۱۵/۴/۲۰۲۱ ساعت ده صبح باز می شوند.

بیمه اولیه مبلغ یکجا (۱.۰۰۰.۰۰۰) SYP یک میلیون لیر سوریه است

بیمه نهایی (۱،۰۰۰،۰۰۰) SYP یک میلیون لیر سوریه که پس از پایان دوره ضمانت بازپرداخت می شود.

پرونده با مبلغی (۱۵۰۰۰) SYP از دفتر قراردادها خریداری مى شود است و شامل کلیه مشخصات و شرایط لازم است.

دوره اجرا (۱۵۰) روز است

پیشنهاد دهنده برای مدت (۱۵) روز به پیشنهاد خود پیوسته است.

برچسب ها: بدون برچسب
0

افزودن یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد