iransyria

مناطق آزاد در سوریه

بسم الله الرحمن الرحیم

مناطق آزاد در سوریه

 

  • منطقه آزاد در عدرا (نزدیک دمشق)

در راه دمشق بغداد مى باشد, و۲۵ کلم دور از دمشق مى باشد.

  • منطقه آزاد در طرطوس

در راه طرطوس لاذقیه ونزدیک میناى طرطوس است

  • منطقه آزاد در دمشق

در قلب دمشق

  • منطقه آزاد در حلب

در شمال شهر حلب نزدیک شهرک مسلمیه

  • منطقه آزاد در حسیا

 

  • منطقه آزاد در یعربیه

 

تابعیت به شهر حسکه نزدیک مرز بین سوریه وعراق

  • منطقه آزاد در فرودگاه بین المللى دمشق

غرب فرودگاه بین المللى دمشق مى باشد

  • منطقه آزاد بندرى در لاذقیه

داخل بندر لاذقیه

  • منطقه آزاد داخلی در لاذقیه

شرق شهر لاذقیه اول راه حلب ودمشق